Ön a Tájékoztató információit látja

 Tájékoztató a duális képzésről

2019. szeptember 1-jétől a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthon együttműködik az egyetemi szintű duális, gyakorlatorientált szociális munka alapképzési program megvalósítása során.


A program célja a duális egyetemi szintű alapképzés hatékonyabbá tételének elősegítése az intézményi környezetben történő szakmai gyakorlat biztosításával.
A szakmai gyakorlat időtartama (kezdő és befejező időpontja): a Hallgatói Munkaszerződésben, illetve a Tantervben kerül rögzítésre.
A Hallgató szakmai gyakorlatának pontos ütemezését a Tanterv, valamint a Hallgatói Munkaszerződés tartalmazza.
A szakmai gyakorlat a Gyakorlóhelyen megjelölt helyen kerül lebonyolításra: Schweitzer Albert Református Szeretetotthon, 1146 Budapest, Hermina út 51.

A szakmai gyakorlat időtartama alatt az Intézmény az alábbi anyagi és nem anyagi jellegű béren kívüli juttatásokat, kedvezményeket biztosítja a duális szociális munka képzésben tanuló munkavállaló (Hallgató) részére a szakmai gyakorlat idejére:
1. Utazási költségtérítés
a. lakóhelyéről/egyetemről Budapestre történő felutazás (hetente egy alkalommal)
b. Budapestről lakóhelyre/egyetemre történő visszautazás (hetente egy alkalommal)

2. Teljes körű ellátás biztosítása:
a. szállás és tisztálkodóhely biztosítása
b. napi háromszori étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)

3. Üzem-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Az Együttműködési Megállapodás értelmében a Hallgatónak az üzem-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton évente egy alkalommal részt kell vennie. Ennek költségét az Intézmény vállalja.
A Hallgató köteles az alkalmassági vizsgálatot megelőzően tüdőszűrő vizsgálaton részt venni és az arról kapott igazolást az Intézmény részére átadni. A tüdőszűrő vizsgálat költségét a Hallgató vállalja.

4. Munkaruha, védőeszköz
Amennyiben a Hallgató olyan feladatot végez, amelyhez munkaruha és védőeszköz szükséges, Intézményünk ezt biztosítja számára.

 

A Hallgató feladatai:
- munkája során együttműködik az intézmény ellátottjaival, a lehetséges igénybevevőkkel, a hozzátartozókkal,
- együttműködik az intézmény munkatársaival és más szociális szolgáltatók szakembereivel,
- információt nyújt az ellátás iránt érdeklődők számára az idősotthoni elhelyezéssel kapcsolatban,
- közreműködik az igénybevételi eljárás folyamatában, a jogszabályoknak megfelelő dokumentációk vezetésében,
- segíti a kapcsolattartást az idős ember szűkebb, tágabb környezetével,
- önállóan alkalmazza a szociális munka módszereit, eljárásait a segítő kapcsolatban,
- figyelemmel kíséri az intézményben élők egyéni és közösségi igényeit, elősegíti a foglalkoztatás szervezését, a hitélet gyakorlását,
- tevékenyen részt vesz a lakók ellátásában, az egyéni, csoportos és közösségi programok megvalósításában,
- gyakorlati munkáját a szakma etikai szabályainak betartásával az intézmény munkatársainak felügyelete, irányítása mellett végzi.